Szerződés nyilvántartás

Szerződés tárgya:Az országhatár és Hidasnémeti közötti kerékpárút projekt megvalósulás alatt van, melynek végpontja a 3708. sz. Hidasnémeti – Pálháza összekötő út 0+446 km szelvényében lévő autós pihenőparkoló. Ehhez a projekthez illeszkedik a kerékpárút tovább vezetése Gönc város irányába. I. szakasz: 0+000 – 0+750 km szelvények között Tervezett kerékpározható mezőgazdasági út, melyben a 0+199,3 – 0+218,32 km szelvények között kiépített vasúti átjáró van. Az aszfalt burkolatszélessége 3,0 m, egyoldali 2,5 %-os eséssel, mindkét oldalán 1,0 – 1,0 m széles padkával, egyoldali vízlevezető-szikkasztó árokkal. II. szakasz: 0+750 – 3+145 km szelvények között Tervezett önálló kerékpárút a Hernád-folyó baloldali mentett oldalán, mely az 1+150 km szelvényben, a töltés felhajtó rámpájánál balra elkanyarodik és halad a mezőgazdasági táblák közötti meglévő nyomvonalon. Az önálló kerékpárút 3,35 m koronaszélességgel, 2,25 m széles aszfalt burkolattal, egyoldali 2,5 %-os eséssel, mindkét oldalon 0,05 m kerti szegély határolással, mindkét oldali 0,50 – 0,50 m padkával, egyoldali vízlevezető-szikkasztó árokkal kell épülnie. III. szakasz: 3+145 – 3+450,7 km szelvények között Tervezett kerékpározható mezőgazdasági út, hossza 305,70 m, kialakítása megegyezik az I. szakaszéval. IV. szakasz: 3+450,7 – 3+545 km szelvények között Tervezett kerékpárút meglévő beton burkolaton kell épülnie, kétrétegű, 3,0 m szélességű aszfalt burkolattal, mely egyúttal mezőgazdasági forgalmat is bonyolíthat. V. szakasz: önálló szelvényezés szerint, balodalon 0+000 – 0+070,98 km, jobb oldalon 0+000 – 0+074,35 km szelvények között A kétoldali irányhelyes kerékpáros közlekedés megoldására burkolt padkát kell építeni, mely által a 3708. sz. országos közút 3+474 km – 3+548 km szelvényei között az út mindkét oldalán 1,0 – 1,0 m szélességű aszfalt szerkezetű burkolatot kell építeni, további 0,30 m szélességű padkával. VI. szakasz: 3+546 – 3+587 km szelvények között A vasúti átjáró keresztezése építéssel nem járó beavatkozással, kizárólag kerékpáros nyom felfestésével kell történnie, a meglévő vasúti biztosító berendezések, automata sorompó és alépítményei érintése nélkül. A felfestés a 3+548 – 3+587 km szelvények között kell történnie. VII. szakasz: a 3708 j. közút 3+587 km szelvényétől Az országos közút 3+587 km szelvényében a szelvényezés szerinti jobb oldalon önálló kerékpáros út csatlakozás indul 0+000 km kezdőszelvénytől a 0+442,683 km végszelvényig. Vonalvezetése követi az országos közút irányát, többé-kevésbé azzal párhuzamosan, az út árkán túl létesül. Az önálló kerékpárút 3,35 m koronaszélességgel, 2,25 m széles aszfalt burkolattal, egyoldali 2,5 %-os eséssel, mindkét oldalon 0,05 m kerti szegély határolással, mindkét oldali 0,5 – 0,5 m padkával kell épülnie. Oldalirányú lejtését a meglévő közúti útárok felé kell kialakítani.
Szerződés típusa:vállalkozási szerződés
Ajánlatkérő neve:Gönc Város Önkormányzata
Szerződés előzménye:nincs előzmény
Szerződés jellege:szerződés
Szerződés státusza:hatályos
Szerződés megkötéskori értéke287999031
PénznemHUF
Uniós forrásbóligen
Szerződők Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 3860 Encs Külterület 024/15. hrsz. mint szerződő
Gönc Város Önkormányzata, székhelye: 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71 mint ajánlatkérő

Csatolt dokumentumok